lato_z_deko_www

promocja_lato_z_deko

Warunki promocji:

1. Organizatorem akcji jest firma P.H. „DEKO” Spółka Jawna P. Kozioł, P. Dędek, M. Szymkowicz ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław, NIP 899-01- 06-203, wpisaną postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000006019.

2. Premiowany jest sumaryczny zakup asortymentu z oferty firmy DEKO Sp. J. oznaczony prefiksem AQ, ICE, SJD, VLV w okresie od 01.06.2016 do 31.07.2016.

3. Uczestnikiem akcji mogą być wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani w bazie klientów firmy DEKO Sp. J.

4. W promocji nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz pracownicy firmy DEKO Sp. J.

5. Promocja jest skierowana do klientów, którzy min. trzy miesiące wcześniej nie dokonywali zakupów w firmie DEKO Sp. J. lub osiągną w okresie promocji przyrost obrotów określony w promocji zgodnie z danymi z tabeli w stosunku do średniego obrotu za poprzednie trzy miesiące, tj. za okres marzec – maj 2016.

6. Nagrody są przyznawane za osiągnięcie tylko jednego progu obrotowego. Zwroty towaru obniżają poziom obrotów.

7. Promocja obejmuje tylko zakupy dokonane w firmie DEKO Sp. J.

8. Warunkiem uczestniczenia w akcji i otrzymania nagrody jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec organizatora akcji.

9. Zakup asortymentu o terminie płatności dłuższym niż 30 dni w okresie trwania akcji nie wlicza się do obrotu.

10. W zakres zakupów promocyjnych w okresie trwania akcji nie wchodzą warunki indywidualne dotyczące zatowarowania lub aktywne programy inwestycyjne. Dotyczy to zarówno wzrostów obrotów jak i zakupów jednorazowych.

11. Akcja zostanie rozliczona do 30 dni po zakończeniu promocji.

12. Nagrody są wydawane w cenie 1 zł netto i są ujęte na fakturze VAT.

13. Pula nagród jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania innej nagrody o podobnej konfiguracji w przypadku braku dostępności wskazanych nagród.

14. Akcja trwa do 31.07.2016 lub do wyczerpania nagród.

15. Promocja nie łączy się z innymi akcjami marketingowymi lub umowami.

16. Szczegóły akcji dostępne są w siedzibie firmy DEKO Sp. J. lub u Przedstawiciela Handlowego.